De Wekker

Landelijk blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Adverteren

Familieberichten
De Wekker verschijnt 1 x per veertien dagen op vrijdag in full colour. Familieberichten dienen bij voorkeur via email te worden aangeleverd.
Uw bericht moet uiterlijk dinsdagmorgen om 9.00 uur binnen zijn bij advertentie@dewekker.com.

LET OP: In verband met een wijziging in de postbezorging moeten familieberichten vanaf 1 juni 2022 UITERLIJK op MAANDAGmorgen 09.00 uur in de week van verschijning van De Wekker worden aangeleverd.

Wilt u advertentietekst per post aanleveren dan dient u dit uiterlijk vrijdag voor de laatste buslichting ter post te bezorgen en adresseren aan:

Advertentieadministratie De Wekker
T.a.v. Mevr. W.S. Aalderink-de Bruijne
Sparrenlaan 26
3904 KB Veenendaal

Voor overige informatie kunt u contact opnemen via
tel. 06-44 45 45 10 ( b.g.g. 06-16 15 21 14)
e-mail wsaalderink@dewekker.com

De kosten voor het plaatsen van een familiebericht, in zwart/wit of full colour en eventueel met een foto, bedragen € 0,75/p.mm/kolom inclusief BTW.
De vaste kolombreedte is 86 mm. De hoogte is afhankelijk van de door u aangeleverde tekst.

De factuur en het bewijsnummer worden u per email toegezonden.