jaargang 129, 31 juli 2020, nr. 16

Veel werk in de kerk ligt in de zomerperiode stil. Maar juist in de zomermaanden wordt wel veel aan evangelisatiewerk gedaan: vakantiebijbelclubs, kinder- en jongerenkampen, campingwerk enzovoort. Door de coronamaatregelen zal het dit jaar soms in andere vorm gebeuren dan anders, maar gelukkig gaat het meestal wel door.

De vakantie is een periode waarin mensen tijd en rust hebben voor gesprek en bezinning, en wat is er mooier om dan te proberen hen te bereiken met het Evangelie? Wellicht spelen voor ouders soms ook andere motieven mee, zoals dat kinderen worden beziggehouden, maar de Heere kan ook zulke wegen gebruiken om kinderen en hun ouders in aanraking te brengen met Zijn Woord. Wat een zegen dat dit werk gedaan wordt! Laat het een plaats hebben in onze gebeden en praktische steun.

Geven kun je alleen als je ook zelf ontvangt. De vakantieperiode mag een tijd zijn om tot rust te komen. Laat het ook een tijd van bezinning zijn, waarin we zelf geestelijk gevoed worden. Veel kerkelijke activiteiten liggen in de zomer stil, maar laat dat niet gelden voor de persoonlijke omgang met God. Wie zelf genade ontvangt, heeft daarna, in de zomer en later, ook wat door te geven aan anderen.