Omdat onze huidige eindredacteur eind 2019 de redactie verlaat, is de redactie van De Wekker op zoek naar een enthousiaste freelancer (m/v) voor een aantal eindredactionele taken.

We zoeken iemand die

  • een goed taalgevoel heeft en het Nederlands uitstekend beheerst
  • teksten redigeert op taal en stijl
  • planning en vormgeving bewaakt
  • contacten onderhoudt met de nieuw te benoemen eindredacteur, de beeldredacteur en de uitgever
  • betrokken lid is van de CGK en vertrouwd met De Wekker

Het werk vraagt voornamelijk tijd op maandag en dinsdagochtend in de week waarin De Wekker verschijnt.

Vergoeding vindt plaats op basis van gewerkte uren.

Meer informatie bij de eindredacteur, ds. H.K. Sok
(0227-540090 / eindredacteur@dewekker.com).

Reacties kunnen tot vrijdag 21 juni per e-mail ingeleverd worden bij de secretaris, dhr. J.A. Voorthuijzen (javoorthuijzen@dewekker.com)