De Wekker

Landelijk blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken

Redactie

Hoofdredacteur / redactievoorzitter
Ds. A. Versluis (inzendadres boeken ter recensie)
hoofdredacteur@dewekker.com
Eindredacteur / inzendadres kopij
Ds. A. Hakvoort
eindredacteur@dewekker.com
Overige redactieleden
Secretaris
J.A. Voorthuijzen
Keulvoet 24, 8266 KK Kampen
tel. 038 – 337 44 80
javoorthuijzen@dewekker.com
Penningmeester
J. Verhoef
jverhoef@dewekker.com
C. Slotboom-Meijers
cslotboom@dewekker.com
A.T. Peet-Vreman
apeet@dewekker.com
Ds. D.J.T. Hoogenboom
djthoogenboom@dewekker.com